AUDCAD – กำลังเข้าใกล้ระดับราคาทางจิตวิทยา

AUDCAD กำลังเคลื่อนที่ไปยังเส้นแนวต้านของ แนวต้าน เนื่องจากเราเคยเห็นราคาพักตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต เราอาจได้เห็นการเบรคผ่านเส้นนี้หรือการรีบาวน์กลับไปยังเส้นปัจจุบัน ราคาได้มาแตะที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในช่วง 15 วันที่ผ่านมาและอาจกลับไปทดสอบอีกครั้งในช่วง 3 วันถัดไป

AUDCAD – đang tiến gần đến đường giá tâm lý

AUDCAD đang di chuyển tới đường kháng cự. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 15 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng

Norway 25 sắp bật lên hay bứt ra

Norway 25 đang hướng tới một đường của 1072.0800. Nếu biến động này tiếp diễn, giá của Norway 25 có thể chạm mức 1072.0800 trong vòng 22 giờ tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và cuối cùng sẽ bật lên.

EURJPY – กำลังเข้าใกล้ระดับราคาทางจิตวิทยา

EURJPY กำลังเคลื่อนที่ไปยังเส้นแนวต้านของ แนวต้าน เนื่องจากเราเคยเห็นราคาพักตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต เราอาจได้เห็นการเบรคผ่านเส้นนี้หรือการรีบาวน์กลับไปยังเส้นปัจจุบัน ราคาได้มาแตะที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในช่วง 5 วันที่ผ่านมาและอาจกลับไปทดสอบอีกครั้งในช่วง 13 ชั่วโมงถัดไป