Kemungkinan pergerakan besar pada Bank of America

Bank of America telah menembusi garis 39.51 dan mencadangkan kemungkinan pergerakan ke 38.31 dalam 14 jam. Ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, jadi peniaga harus menunggu pengesahan pelepasan sebelum mengambil sebarang tindakan. Jika pecahan tidak mengesahkan, kita boleh melihat anjakan kembali ke garis yang dilihat dalam 16 hari lepas.

เราควรคาดหวังว่าจะมีการเบรคหรือรีบาวน์สำหรับ EU Stocks 50 หรือไม่?

การเคลื่อนตัวของ EU Stocks 50 ไปที่ราคา 3787.7000 เป็นการทดสอบเส้นที่เคยทดสอบก่อนหน้านี้หลายครั้งแล้วอีกครั้ง เราคาดว่าการทดสอบเส้นนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งใน 2 วันต่อไป แต่ยังไม่แน่ใจว่าราคาจะเกิดการเบรคผ่านเส้นนี้ไปได้หรือเพียงแค่เกิดการรีบาวน์กลับไปยังเส้นปัจจุบัน

Chúng ta có nên mong đợi EU Stocks 50 sẽ bứt ra hay bật lên hay không?

Biến động của EU Stocks 50 hướng tới đường giá 3787.7000 là lần chạm đường này khác mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta mong đợi tỷ giá sẽ chạm đường này trong 2 ngày tiếp theo, nhưng không chắc liệu nó có dẫn đến sự bứt ra khỏi đường này không, hay chỉ đơn giản là bật trở lại