Chúng ta có nên mong đợi AUDJPY sẽ bứt ra hay bật lên hay không?

Biến động của AUDJPY hướng tới đường giá 83.0510 là lần chạm đường này khác mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta mong đợi tỷ giá sẽ chạm đường này trong 2 ngày tiếp theo, nhưng không chắc liệu nó có dẫn đến sự bứt ra khỏi đường này không, hay chỉ đơn giản là bật trở lại đường hiện