S&P 500 – psychological price line breached

S&P 500 has broken through a resistance line. Because we have seen it retrace from this price in the past, one should wait for confirmation of the breakout before trading. It has touched this line numerous times in the last 4 days and suggests a possible target level to be around 3882.3601 within the next 17 hours.

S&P 500 – chạm đường giá tâm lý

S&P 500 đã phá vỡ đường kháng cự. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra trước khi giao dịch. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 4 ngày gần nhất và gợi ý một mức mục tiêu có thể ở khoảng 3882.3601 trong 17

Kemungkinan pergerakan besar pada Cardano

Cardano telah menembusi garis 0.2572 dan mencadangkan kemungkinan pergerakan ke 0.2491 dalam 2 hari. Ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, jadi peniaga harus menunggu pengesahan pelepasan sebelum mengambil sebarang tindakan. Jika pecahan tidak mengesahkan, kita boleh melihat anjakan kembali ke garis yang dilihat dalam 9 hari lepas.

อาจมีการเคลื่อนตัวของราคาครั้งใหญ่สำหรับ Cardano

Cardano ได้เบรคผ่านระดับ 0.2572 และบอกถึงความเป็นไปได้ของการเคลื่อนตัวไปยัง 0.2491 ภายในช่วง 2 วันต่อจากนี้ ราคาได้เคยทดสอบที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในอดีต ดังนั้นคุณควรรอสัญญาณยืนยันของการเบรคนี้ก่อนทำการเทรด ถ้าหากการเบรคไม่ได้รับการยืนยัน เราอาจเห็นการย่อตัวกลับมาที่เส้นตามที่เห็นในช่วง 9 วันที่ผ่านมา

Có thể có biến động lớn trên Cardano

Cardano đã phá vỡ một đường của 0.2572 và gợi ý biến động tiềm năng tới mức 0.2491 trong vòng 2 ngày tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy có lẽ nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt phá này trước khi đặt giao dịch. Nếu điểm bứt ra không xác nhận, chúng ta có

S&P 500 – ทะลุผ่านระดับราคาทางจิตวิทยา

S&P 500 ได้ทะลุผ่านแนวต้านของ แนวต้าน เนื่องจากเราได้เห็นการย่อตัวลงมาจากตำแหน่งนี้ในช่วงก่อนหน้านี้ คุณควรรอการยืนยันของการทะลุผ่านก่อนทำการเทรด ราคาได้มาแตะที่เส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 4 วันที่ผ่านมา และได้บอกถึงระดับเป้าหมายไว้ที่ประมาณ 3882.3601 ภายในช่วง 17 ชั่วโมงต่อไป