Amazon.com – garis harga psikologi dilanggar

Amazon.com telah menembusi garis sokongan. Kerana kita telah melihatnya menjejaki semula dari harga ini pada masa lalu, peniaga harus menunggu pengesahan pelanggaran sebelum berdagang. Ia telah menyentuh garis ini berkali-kali dalam 16 hari dan mencadangkan tahap sasaran yang mungkin berada di sekitar 88.17 dalam 20 jam seterusnya.

Amazon.com – chạm đường giá tâm lý

Amazon.com đã phá vỡ đường hỗ trợ. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra trước khi giao dịch. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 16 ngày gần nhất và gợi ý một mức mục tiêu có thể ở khoảng 88.17 trong 20 giờ

Bitcoincash ได้ทะลุผ่านระดับราคาสำคัญ

Bitcoincash ได้เบรคผ่านระดับราคา 109.0400 ซึ่งได้มีการทดสอบมาแล้วหลายครั้งในอดีต เราได้เห็นการย่อตัวลงมาจากตำแหน่งนี้ในช่วงก่อนหน้านี้ ถ้าหากแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไป เราสามารถคาดหวังระดับเป้าหมายที่ 106.3040 ได้ภายในช่วง 2 วันถัดไป

Spain 35 – se acerca a la línea de precio psicológico

El Spain 35 avanza hacia la línea de resistencia de un Resistencia. Como lo hemos observado retrocediendo desde este nivel en el pasado, podríamos observar, o bien una ruptura a través de esta línea o una recuperación de nuevo a los niveles actuales. Ya ha llegado a dicha línea en numerosas ocasiones durante los últimos 20 días y podría probarla de nuevo en un