ใกล้จะเกิดการทะลุผ่านระดับราคาสำคัญของ Google

Google กำลังเคลื่อนตัวไปยังเส้นของ 101.39 ซึ่งได้มีการทดสอบมาแล้วหลายครั้งในอดีต เราเคยเห็นว่าราคาได้ย่อตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต ดังนั้นในขั้นนี้มันยังไม่ชัดเจนว่าราคาจะสามารถทะลุผ่านราคานี้หรือเกิดการรีบาวน์เหมือนก่อนหน้านี้ ถ้าหาก Google ดำเนินต่อไปในทิศทางปัจจุบัน เราสามารถคาดหวังได้ว่าราคาจะไปที่ 101.39 ภายใน 3 วันถัดไป

Có thể có sự phục hồi cuối cùng trên PLATINUM.

PLATINUM đang hướng tới 995.8400 và có thể chạm điểm này trong vòng 2 ngày tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, và lần này có thể không khác gì, kết thúc bằng sự bật lên thay vì bứt ra. Nếu sự bứt ra không xảy ra, chúng ta có thể thấy sự thoái lui trở lại mức hiện

A final push possible on PLATINUM

PLATINUM is heading towards 995.8400 and could reach this point within the next 2 days. It has tested this line numerous times in the past, and this time could be no different, ending in a rebound instead of a breakout. If the breakout doesn’t happen, we could see a retracement back down to current levels.

Pelanggaran garis harga penting akan berlaku oleh Google

Google sedang bergerak ke arah garis 101.39 yang telah diuji beberapa kali pada masa lalu. Kami telah melihatnya menjejaki semula daripada kedudukan ini pada masa lalu, jadi pada peringkat ini tidak jelas sama ada ia akan melanggar harga ini atau melantun semula seperti yang berlaku sebelum ini. Jika Google meneruskan trajektori semasanya, kita mungkin melihatnya bergerak ke arah 101.39 dalam 3 hari.

EURCAD đã trải qua biến động đặc biệt lớn

Đối với những người không tin vào xu hướng, điều này có thể là cơ hội để tận dụng biến động đặc biệt 3,62% trên EURCAD. Biến động đã xảy ra trên 21 ngày gần nhất. Đối với những người đầu tư theo xu hướng trong số các bạn, bạn có thể nghĩ về việc đi theo xu hướng có thể này.

Breach of important price line imminent by Google

Google is moving towards a line of 101.39 which it has tested numerous times in the past. We have seen it retrace from this position in the past, so at this stage it isn’t clear whether it will breach this price or rebound as it did before. If Google continues in its current trajectory, we may see it move towards 101.39 within the next