Un posible impulso final en el Berkshire Hathaway

El Berkshire Hathaway avanza hacia 311.36 y podría alcanzar este punto en un plazo de 7 horas. Ha probado esta línea previamente en numerosas ocasiones y esta vez no tiene porqué ser diferente, terminando con una recuperación en lugar de en una rotura. Si la rotura no ocurre, podríamos observar un retroceso de nuevo a los niveles actuales.

A final push possible on Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway is heading towards 311.36 and could reach this point within the next 7 hours. It has tested this line numerous times in the past, and this time could be no different, ending in a rebound instead of a breakout. If the breakout doesn’t happen, we could see a retracement back down to current levels.

อาจเกิดการรีบาวน์หรือการเบรคขึ้นสำหรับ USDJPY

USDJPY กำลังมุ่งหน้าไปยังเส้น 140.7980 ถ้าหากการเคลื่อนตัวนี้ยังคงเกิดขึ้นต่อไปได้ เราคาดว่าจะเห็นราคาของ USDJPY ไปทดสอบที่ 140.7980 ภายในช่วง 22 ชั่วโมงถัดไป แต่อย่าพึ่งรีบทำการเทรด ราคาได้มาทดสอบเส้นนี้หลายครั้งแล้วในอดีต ดังนั้นการเคลื่อนตัวนี้อาจเกิดการรีบาวน์

Điều gì sẽ xảy ra với Dogecoin?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi Dogecoin để xem liệu sự biến động 40,45% mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui với biến động đặc biệt lớn 18 ngày.