Pelanggaran garis harga penting akan berlaku oleh Gamestop

Gamestop sedang bergerak ke arah garis 28.65 yang telah diuji beberapa kali pada masa lalu. Kami telah melihatnya menjejaki semula daripada kedudukan ini pada masa lalu, jadi pada peringkat ini tidak jelas sama ada ia akan melanggar harga ini atau melantun semula seperti yang berlaku sebelum ini. Jika Gamestop meneruskan trajektori semasanya, kita mungkin melihatnya bergerak ke arah 28.65 dalam 22 jam.

Cardano sắp bật lên hay bứt ra

Cardano đang hướng tới một đường của 0.3321. Nếu biến động này tiếp diễn, giá của Cardano có thể chạm mức 0.3321 trong vòng 10 giờ tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và cuối cùng sẽ bật lên.

Breach of important price line imminent by Gamestop

Gamestop is moving towards a line of 28.65 which it has tested numerous times in the past. We have seen it retrace from this position in the past, so at this stage it isn’t clear whether it will breach this price or rebound as it did before. If Gamestop continues in its current trajectory, we may see it move towards 28.65 within the next

Gamestop sắp chạm đường giá quan trọng

Gamestop đang tiến gần một đường của 28.65 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, vì vậy ở giai đoạn này không rõ liệu nó sẽ chạm mức giá này hay bật lên như trước đây. Nếu Gamestop tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta

อาจเกิดการรีบาวน์หรือการเบรคขึ้นสำหรับ Cardano

Cardano กำลังมุ่งหน้าไปยังเส้น 0.3321 ถ้าหากการเคลื่อนตัวนี้ยังคงเกิดขึ้นต่อไปได้ เราคาดว่าจะเห็นราคาของ Cardano ไปทดสอบที่ 0.3321 ภายในช่วง 10 ชั่วโมงถัดไป แต่อย่าพึ่งรีบทำการเทรด ราคาได้มาทดสอบเส้นนี้หลายครั้งแล้วในอดีต ดังนั้นการเคลื่อนตัวนี้อาจเกิดการรีบาวน์