Điều gì sẽ xảy ra với ETHBTC?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi ETHBTC để xem liệu sự biến động 2,46% mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui với biến động đặc biệt lớn 2 ngày.

Amazon.com – chạm đường giá tâm lý

Amazon.com đã phá vỡ đường hỗ trợ. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra trước khi giao dịch. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 20 ngày gần nhất và gợi ý một mức mục tiêu có thể ở khoảng 90.77 trong 2 ngày

กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ ETHBTC?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการปรับตัว 2.46% ของ ETHBTC จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการปรับตัวขนาดใหญ่ในช่วง 2 วัน