Kemungkinan dorongan terakhir pada PLATINUM

PLATINUM sedang menuju ke arah 1023.4500 dan boleh mencapai tahap ini dalam 8 jam. Ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, dan kali ini mungkin tidak berbeza, berakhir dengan lantunan dan bukannya pelepasan. Jika penembusan tidak berlaku, kita boleh melihat anjakan kembali ke tahap semasa.

Apple – se acerca a la línea de precio psicológico

El Apple avanza hacia la línea de soporte de un Soporte. Como lo hemos observado retrocediendo desde este nivel en el pasado, podríamos observar, o bien una ruptura a través de esta línea o una recuperación de nuevo a los niveles actuales. Ya ha llegado a dicha línea en numerosas ocasiones durante los últimos 49 días y podría probarla de nuevo en un plazo

Apple – กำลังเข้าใกล้ระดับราคาทางจิตวิทยา

Apple กำลังเคลื่อนที่ไปยังเส้นแนวรับของ แนวรับ เนื่องจากเราเคยเห็นราคาพักตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต เราอาจได้เห็นการเบรคผ่านเส้นนี้หรือการรีบาวน์กลับไปยังเส้นปัจจุบัน ราคาได้มาแตะที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในช่วง 49 วันที่ผ่านมาและอาจกลับไปทดสอบอีกครั้งในช่วง 3 วันถัดไป

Có thể có sự phục hồi cuối cùng trên PLATINUM.

PLATINUM đang hướng tới 1023.4500 và có thể chạm điểm này trong vòng 8 giờ tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, và lần này có thể không khác gì, kết thúc bằng sự bật lên thay vì bứt ra. Nếu sự bứt ra không xảy ra, chúng ta có thể thấy sự thoái lui trở lại mức hiện

A final push possible on PLATINUM

PLATINUM is heading towards 1023.4500 and could reach this point within the next 8 hours. It has tested this line numerous times in the past, and this time could be no different, ending in a rebound instead of a breakout. If the breakout doesn’t happen, we could see a retracement back down to current levels.

อาจเกิดแรงส่งครั้งสุดท้ายสำหรับ PLATINUM

PLATINUM กำลังมุ่งหน้าไปที่ระดับราคา 1023.4500 และสามารถไปถึงจุดนี้ได้ภายในช่วง 8 ชั่วโมงถัดไป ราคาได้มาทดสอบเส้นนี้หลายครั้งแล้ว และครั้งนี้อาจไม่แตกต่างจากในอดีตซึ่งจบลงด้วยการรีบาวน์แทนที่จะเกิดการเบรค ถ้าหากการเบรคยังไม่เกิดขึ้น เราจะสามารถเห็นการย่อตัวลงไปที่ระดับปัจจุบันได้