EURCHF – ทะลุผ่านระดับราคาทางจิตวิทยา

EURCHF ได้ทะลุผ่านแนวต้านของ แนวต้าน เนื่องจากเราได้เห็นการย่อตัวลงมาจากตำแหน่งนี้ในช่วงก่อนหน้านี้ คุณควรรอการยืนยันของการทะลุผ่านก่อนทำการเทรด ราคาได้มาแตะที่เส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 4 วันที่ผ่านมา และได้บอกถึงระดับเป้าหมายไว้ที่ประมาณ 0.9769 ภายในช่วง 6 ชั่วโมงต่อไป

กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ Dogecoin?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการปรับตัว 39.53% ของ Dogecoin จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการปรับตัวขนาดใหญ่ในช่วง 15 วัน

EURCHF – psychological price line breached

EURCHF has broken through a resistance line. Because we have seen it retrace from this price in the past, one should wait for confirmation of the breakout before trading. It has touched this line numerous times in the last 4 days and suggests a possible target level to be around 0.9769 within the next 6 hours.

EURCHF – chạm đường giá tâm lý

EURCHF đã phá vỡ đường kháng cự. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra trước khi giao dịch. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 4 ngày gần nhất và gợi ý một mức mục tiêu có thể ở khoảng 0.9769 trong 6 giờ

Điều gì sẽ xảy ra với Dogecoin?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi Dogecoin để xem liệu sự biến động 39,53% mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui với biến động đặc biệt lớn 15 ngày.