Breach of important price line imminent by AUDCHF

AUDCHF is moving towards a line of 0.6307 which it has tested numerous times in the past. We have seen it retrace from this position in the past, so at this stage it isn’t clear whether it will breach this price or rebound as it did before. If AUDCHF continues in its current trajectory, we may see it move towards 0.6307 within the next

Kemungkinan dorongan terakhir pada USDMXN

USDMXN sedang menuju ke arah 19.2995 dan boleh mencapai tahap ini dalam 15 jam. Ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, dan kali ini mungkin tidak berbeza, berakhir dengan lantunan dan bukannya pelepasan. Jika penembusan tidak berlaku, kita boleh melihat anjakan kembali ke tahap semasa.

Pelanggaran garis harga penting akan berlaku oleh Australia 200

Australia 200 sedang bergerak ke arah garis 7181.0000 yang telah diuji beberapa kali pada masa lalu. Kami telah melihatnya menjejaki semula daripada kedudukan ini pada masa lalu, jadi pada peringkat ini tidak jelas sama ada ia akan melanggar harga ini atau melantun semula seperti yang berlaku sebelum ini. Jika Australia 200 meneruskan trajektori semasanya, kita mungkin melihatnya bergerak ke arah 7181.0000 dalam 7 jam.

A final push possible on USDMXN

USDMXN is heading towards 19.2995 and could reach this point within the next 15 hours. It has tested this line numerous times in the past, and this time could be no different, ending in a rebound instead of a breakout. If the breakout doesn’t happen, we could see a retracement back down to current levels.

Bitcoin.mini – tiến gần mức hỗ trợ của Mô hình Tam giác

Bitcoin.mini đang di chuyển tới đường hỗ trợ. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi đường này trước đây, chúng ta có thể chứng kiến phá vỡ đường này hoặc bật trở lại mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 7 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng 2 ngày tiếp theo.

Australia 200 sắp chạm đường giá quan trọng

Australia 200 đang tiến gần một đường của 7181.0000 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, vì vậy ở giai đoạn này không rõ liệu nó sẽ chạm mức giá này hay bật lên như trước đây. Nếu Australia 200 tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại,

ใกล้จะเกิดการทะลุผ่านระดับราคาสำคัญของ Australia 200

Australia 200 กำลังเคลื่อนตัวไปยังเส้นของ 7181.0000 ซึ่งได้มีการทดสอบมาแล้วหลายครั้งในอดีต เราเคยเห็นว่าราคาได้ย่อตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต ดังนั้นในขั้นนี้มันยังไม่ชัดเจนว่าราคาจะสามารถทะลุผ่านราคานี้หรือเกิดการรีบาวน์เหมือนก่อนหน้านี้ ถ้าหาก Australia 200 ดำเนินต่อไปในทิศทางปัจจุบัน เราสามารถคาดหวังได้ว่าราคาจะไปที่ 7181.0000 ภายใน 7 ชั่วโมงถัดไป

Bitcoin.mini – กำลังเข้าใกล้แนวรับของ สามเหลี่ยม

Bitcoin.mini กำลังเคลื่อนที่ไปยังเส้นแนวรับของ สามเหลี่ยม เนื่องจากเราเคยเห็นราคาพักตัวจากเส้นนี้มาก่อน เราอาจได้เห็นการเบรคผ่านเส้นนี้หรือรีบาวน์กลับไปยังระดับปัจจุบัน ราคาได้มาแตะที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในช่วง 7 วันที่ผ่านมาและอาจมาทดสอบอีกครั้งใน 2 วันต่อไป