OIL BRENT sắp bật lên hay bứt ra

OIL BRENT đang hướng tới một đường của 93.9200. Nếu biến động này tiếp diễn, giá của OIL BRENT có thể chạm mức 93.9200 trong vòng 2 ngày tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và cuối cùng sẽ bật lên.

กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ Bitcoin.mini?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการปรับตัว 3.93% ของ Bitcoin.mini จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการปรับตัวขนาดใหญ่ในช่วง 15 ชั่วโมง