Điều gì đang xảy ra với Hong Kong 50?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi Hong Kong 50 để xem liệu 6 nến liên tiếp mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui với biến động đặc biệt lớn kéo dài 9 ngày.

Breach of important price line imminent by Alibaba

Alibaba is moving towards a line of 69.09 which it has tested numerous times in the past. We have seen it retrace from this position in the past, so at this stage it isn’t clear whether it will breach this price or rebound as it did before. If Alibaba continues in its current trajectory, we may see it move towards 69.09 within the next

Điều gì sẽ xảy ra với BTCEUR?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi BTCEUR để xem liệu sự biến động 14,88% mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui với biến động đặc biệt lớn 3 ngày.

ใกล้จะเกิดการทะลุผ่านระดับราคาสำคัญของ Alibaba

Alibaba กำลังเคลื่อนตัวไปยังเส้นของ 69.09 ซึ่งได้มีการทดสอบมาแล้วหลายครั้งในอดีต เราเคยเห็นว่าราคาได้ย่อตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต ดังนั้นในขั้นนี้มันยังไม่ชัดเจนว่าราคาจะสามารถทะลุผ่านราคานี้หรือเกิดการรีบาวน์เหมือนก่อนหน้านี้ ถ้าหาก Alibaba ดำเนินต่อไปในทิศทางปัจจุบัน เราสามารถคาดหวังได้ว่าราคาจะไปที่ 69.09 ภายใน 14 ชั่วโมงถัดไป