กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ AUDNZD?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการเกิดแท่งเทียน 5 แท่งติดต่อกันครั้งล่าสุดของ AUDNZD จะไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการเคลื่อนตัวขนาดใหญ่ในช่วง 6 วันที่ผ่านมานี้

กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ Tron?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการปรับตัว 4.57% ของ Tron จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการปรับตัวขนาดใหญ่ในช่วง 2 วัน