Điều gì sẽ xảy ra với Apple?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi Apple để xem liệu sự biến động 8,03% mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui với biến động đặc biệt lớn 2 ngày.

กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ GBPCAD?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการปรับตัว 2.46% ของ GBPCAD จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการปรับตัวขนาดใหญ่ในช่วง 9 วัน

Điều gì sẽ xảy ra với GBPCAD?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi GBPCAD để xem liệu sự biến động 2,46% mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui với biến động đặc biệt lớn 9 ngày.