Có thể có sự phục hồi cuối cùng trên GOLD.

GOLD đang hướng tới 1642.4500 và có thể chạm điểm này trong vòng 3 ngày tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, và lần này có thể không khác gì, kết thúc bằng sự bật lên thay vì bứt ra. Nếu sự bứt ra không xảy ra, chúng ta có thể thấy sự thoái lui trở lại mức hiện

Aave ได้ทะลุผ่านแนวรับ

Aave ได้ทะลุผ่านแนวรับของ สามเหลี่ยม ราคาได้มาแตะเส้นนี้อย่างน้อย 2 ครั้งแล้วในช่วง 9 วัน การเบรคนี้แสดงถึงโอกาสในการเคลื่อนตัวไปยัง 77.7074 ภายใน 2 วัน ต่อจากนี้ เนื่องจากเราได้เห็นการย่อตัวลงมาจากตำแหน่งนี้ในช่วงก่อนหน้านี้ คุณควรรอการยืนยันของการทะลุผ่านก่อนทำการเทรด

AUDNZD đã phá vỡ đường giá 1.1037 quan trọng

AUDNZD đã phá vỡ đường hỗ trợ. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 8 ngày gần nhất. Sự bứt ra này cho thấy khả năng di chuyển tới mức 1.0976 trong 2 ngày tiếp theo. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra.

AUDNZD ได้เบรคผ่านระดับราคาสำคัญที่ 1.1037

AUDNZD ได้เบรคผ่านแนวรับของ แนวรับ ราคาได้มาแตะเส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 8 วันที่ผ่านมา การเบรคนี้บอกถึงโอกาสในการเคลื่อนตัวไปยัง 1.0976 ภายใน 2 วันต่อจากนี้ เนื่องจากเราได้เห็นการย่อตัวลงมาจากตำแหน่งนี้ในช่วงก่อนหน้านี้ คุณควรรอการยืนยันของการทะลุผ่าน