USDMXN – กำลังเข้าใกล้ระดับราคาทางจิตวิทยา

USDMXN กำลังเคลื่อนที่ไปยังเส้นแนวต้านของ แนวต้าน เนื่องจากเราเคยเห็นราคาพักตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต เราอาจได้เห็นการเบรคผ่านเส้นนี้หรือการรีบาวน์กลับไปยังเส้นปัจจุบัน ราคาได้มาแตะที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในช่วง 14 วันที่ผ่านมาและอาจกลับไปทดสอบอีกครั้งในช่วง 3 วันถัดไป

IOTA กำลังเข้าใกล้แนวรับของ ช่องแบบขึ้น

IOTA กำลังเข้าใกล้เส้นแนวรับของ ช่องแบบขึ้น ราคาได้มาแตะเส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 6 วัน ที่ผ่านมา ถ้าหากราคาจะมาแตะที่เส้นนี้อีกครั้ง ราคาควรจะมาแตะในอีก 2 วัน ถัดไป

Natural Gas đã trải qua biến động đặc biệt lớn

Đối với những người không tin vào xu hướng, điều này có thể là cơ hội để tận dụng biến động đặc biệt 4,54% trên Natural Gas. Biến động đã xảy ra trên 9 giờ gần nhất. Đối với những người đầu tư theo xu hướng trong số các bạn, bạn có thể nghĩ về việc đi theo xu hướng có thể này.

USDMXN – đang tiến gần đến đường giá tâm lý

USDMXN đang di chuyển tới đường kháng cự. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 14 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng