Blackberry – đang tiến gần đến đường giá tâm lý

Blackberry đang di chuyển tới đường kháng cự. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 15 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng

Possible start of a bearish trend on GOLD

GOLD has broken through a line of 1643.9900. If this breakout holds true, we could see the price of GOLD heading towards 1626.6820 within the next 2 days. But don’t be so quick to trade, it has tested this line numerous times in the past, so you should probably confirmation the breakout before placing any trades.

Blackberry – กำลังเข้าใกล้ระดับราคาทางจิตวิทยา

Blackberry กำลังเคลื่อนที่ไปยังเส้นแนวต้านของ แนวต้าน เนื่องจากเราเคยเห็นราคาพักตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต เราอาจได้เห็นการเบรคผ่านเส้นนี้หรือการรีบาวน์กลับไปยังเส้นปัจจุบัน ราคาได้มาแตะที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในช่วง 15 วันที่ผ่านมาและอาจกลับไปทดสอบอีกครั้งในช่วง 17 ชั่วโมงถัดไป

A final push possible on GBPUSD

GBPUSD is heading towards 1.1246 and could reach this point within the next 2 days. It has tested this line numerous times in the past, and this time could be no different, ending in a rebound instead of a breakout. If the breakout doesn’t happen, we could see a retracement back down to current levels.