Dropbox Inc – กำลังเข้าใกล้ระดับราคาทางจิตวิทยา

Dropbox Inc กำลังเคลื่อนที่ไปยังเส้นแนวต้านของ แนวต้าน เนื่องจากเราเคยเห็นราคาพักตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต เราอาจได้เห็นการเบรคผ่านเส้นนี้หรือการรีบาวน์กลับไปยังเส้นปัจจุบัน ราคาได้มาแตะที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในช่วง 51 วันที่ผ่านมาและอาจกลับไปทดสอบอีกครั้งในช่วง 3 วันถัดไป

Norway 25 – đang tiến gần đến đường giá tâm lý

Norway 25 đang di chuyển tới đường kháng cự. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 20 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong

Cardano กำลังเข้าใกล้แนวต้านของ ช่องแบบขึ้น

Cardano กำลังเข้าใกล้เส้นแนวต้านของ ช่องแบบขึ้น ราคาได้มาแตะเส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 2 วัน ที่ผ่านมา ถ้าหากราคาจะมาแตะที่เส้นนี้อีกครั้ง ราคาควรจะมาแตะในอีก 7 ชั่วโมง ถัดไป