USDMXN – กำลังเข้าใกล้ระดับราคาทางจิตวิทยา

USDMXN กำลังเคลื่อนที่ไปยังเส้นแนวรับของ แนวรับ เนื่องจากเราเคยเห็นราคาพักตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต เราอาจได้เห็นการเบรคผ่านเส้นนี้หรือการรีบาวน์กลับไปยังเส้นปัจจุบัน ราคาได้มาแตะที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในช่วง 18 วันที่ผ่านมาและอาจกลับไปทดสอบอีกครั้งในช่วง 3 วันถัดไป

Breach of important price line imminent by S&P 500

S&P 500 is moving towards a line of 3569.7000 which it has tested numerous times in the past. We have seen it retrace from this position in the past, so at this stage it isn’t clear whether it will breach this price or rebound as it did before. If S&P 500 continues in its current trajectory, we may see it move towards 3569.7000 within

ใกล้จะเกิดการทะลุผ่านระดับราคาสำคัญของ SILVER

SILVER กำลังเคลื่อนตัวไปยังเส้นของ 18.9940 ซึ่งได้มีการทดสอบมาแล้วหลายครั้งในอดีต เราเคยเห็นว่าราคาได้ย่อตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต ดังนั้นในขั้นนี้มันยังไม่ชัดเจนว่าราคาจะสามารถทะลุผ่านราคานี้หรือเกิดการรีบาวน์เหมือนก่อนหน้านี้ ถ้าหาก SILVER ดำเนินต่อไปในทิศทางปัจจุบัน เราสามารถคาดหวังได้ว่าราคาจะไปที่ 18.9940 ภายใน 2 วันถัดไป

Breach of important price line imminent by SILVER

SILVER is moving towards a line of 18.9940 which it has tested numerous times in the past. We have seen it retrace from this position in the past, so at this stage it isn’t clear whether it will breach this price or rebound as it did before. If SILVER continues in its current trajectory, we may see it move towards 18.9940 within the next

Google – đang tiến gần đến đường giá tâm lý

Google đang di chuyển tới đường hỗ trợ. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 26 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng

Pelanggaran garis harga penting akan berlaku oleh SILVER

SILVER sedang bergerak ke arah garis 18.9940 yang telah diuji beberapa kali pada masa lalu. Kami telah melihatnya menjejaki semula daripada kedudukan ini pada masa lalu, jadi pada peringkat ini tidak jelas sama ada ia akan melanggar harga ini atau melantun semula seperti yang berlaku sebelum ini. Jika SILVER meneruskan trajektori semasanya, kita mungkin melihatnya bergerak ke arah 18.9940 dalam 2 hari.