Liệu Bitcoincash có đủ động lượng để phá vỡ mức hỗ trợ không?

Bitcoincash đang hướng tới đường hỗ trợ của Mô hình Hình chêm Hướng xuống và có thể chạm điểm này trong vòng 2 ngày tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, và lần này có thể không khác gì quá khứ, kết thúc bằng sự bật lên thay vì bứt ra. Nếu sự bứt ra không xảy ra, chúng

USDMXN – đang tiến gần đến đường giá tâm lý

USDMXN đang di chuyển tới đường hỗ trợ. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 18 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng

ใกล้จะเกิดการทะลุผ่านระดับราคาสำคัญของ S&P 500

S&P 500 กำลังเคลื่อนตัวไปยังเส้นของ 3569.7000 ซึ่งได้มีการทดสอบมาแล้วหลายครั้งในอดีต เราเคยเห็นว่าราคาได้ย่อตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต ดังนั้นในขั้นนี้มันยังไม่ชัดเจนว่าราคาจะสามารถทะลุผ่านราคานี้หรือเกิดการรีบาวน์เหมือนก่อนหน้านี้ ถ้าหาก S&P 500 ดำเนินต่อไปในทิศทางปัจจุบัน เราสามารถคาดหวังได้ว่าราคาจะไปที่ 3569.7000 ภายใน 2 วันถัดไป

Amazon.com – se acerca a la línea de precio psicológico

El Amazon.com avanza hacia la línea de soporte de un Soporte. Como lo hemos observado retrocediendo desde este nivel en el pasado, podríamos observar, o bien una ruptura a través de esta línea o una recuperación de nuevo a los niveles actuales. Ya ha llegado a dicha línea en numerosas ocasiones durante los últimos 22 días y podría probarla de nuevo en un plazo

S&P 500 sắp chạm đường giá quan trọng

S&P 500 đang tiến gần một đường của 3569.7000 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, vì vậy ở giai đoạn này không rõ liệu nó sẽ chạm mức giá này hay bật lên như trước đây. Nếu S&P 500 tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại,

Amazon.com – đang tiến gần đến đường giá tâm lý

Amazon.com đang di chuyển tới đường hỗ trợ. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 22 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng