Breach of important price line imminent by Spain 35

Spain 35 is moving towards a line of 7521.0000 which it has tested numerous times in the past. We have seen it retrace from this position in the past, so at this stage it isn’t clear whether it will breach this price or rebound as it did before. If Spain 35 continues in its current trajectory, we may see it move towards 7521.0000 within

NZDUSD – se acerca a la línea de precio psicológico

El NZDUSD avanza hacia la línea de resistencia de un Resistencia. Como lo hemos observado retrocediendo desde este nivel en el pasado, podríamos observar, o bien una ruptura a través de esta línea o una recuperación de nuevo a los niveles actuales. Ya ha llegado a dicha línea en numerosas ocasiones durante los últimos 11 días y podría probarla de nuevo en un plazo

ใกล้จะเกิดการทะลุผ่านระดับราคาสำคัญของ Spain 35

Spain 35 กำลังเคลื่อนตัวไปยังเส้นของ 7521.0000 ซึ่งได้มีการทดสอบมาแล้วหลายครั้งในอดีต เราเคยเห็นว่าราคาได้ย่อตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต ดังนั้นในขั้นนี้มันยังไม่ชัดเจนว่าราคาจะสามารถทะลุผ่านราคานี้หรือเกิดการรีบาวน์เหมือนก่อนหน้านี้ ถ้าหาก Spain 35 ดำเนินต่อไปในทิศทางปัจจุบัน เราสามารถคาดหวังได้ว่าราคาจะไปที่ 7521.0000 ภายใน 2 วันถัดไป

Bitcoin Cash SV จะมีโมเมนตัมเพียงพอที่จะเบรคแนวต้านได้หรือไม่?

Bitcoin Cash SV กำลังมุ่งหน้าไปที่เส้นแนวต้านของ จั่วแบบขึ้น และสามารถไปถึงจุดนี้ได้ภายในช่วง 3 วันถัดไป ราคาได้มาทดสอบเส้นนี้หลายครั้งแล้วในอดีต และครั้งนี้อาจไม่แตกต่างจากในอดีตซึ่งจบลงด้วยการรีบาวน์แทนที่จะเกิดการเบรค ถ้าหากการเบรคยังไม่เกิดขึ้น เราจะสามารถเห็นการย่อตัวลงไปสู่ระดับปัจจุบันได้

NZDUSD – đang tiến gần đến đường giá tâm lý

NZDUSD đang di chuyển tới đường kháng cự. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 11 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng