อาจมีการเคลื่อนตัวของราคาครั้งใหญ่สำหรับ Bitcoincash

Bitcoincash ได้เบรคผ่านระดับ 114.9500 และบอกถึงความเป็นไปได้ของการเคลื่อนตัวไปยัง 110.8495 ภายในช่วง 3 วันต่อจากนี้ ราคาได้เคยทดสอบที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในอดีต ดังนั้นคุณควรรอสัญญาณยืนยันของการเบรคนี้ก่อนทำการเทรด ถ้าหากการเบรคไม่ได้รับการยืนยัน เราอาจเห็นการย่อตัวกลับมาที่เส้นตามที่เห็นในช่วง 11 วันที่ผ่านมา

USDCAD – psychological price line breached

USDCAD has broken through a resistance line. Because we have seen it retrace from this price in the past, one should wait for confirmation of the breakout before trading. It has touched this line numerous times in the last 12 days and suggests a possible target level to be around 1.3876 within the next 2 days.

Kemungkinan pergerakan besar pada Natural Gas

Natural Gas telah menembusi garis 6.7420 dan mencadangkan kemungkinan pergerakan ke 6.4500 dalam 2 hari. Ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, jadi peniaga harus menunggu pengesahan pelepasan sebelum mengambil sebarang tindakan. Jika pecahan tidak mengesahkan, kita boleh melihat anjakan kembali ke garis yang dilihat dalam 11 hari lepas.

USDCAD – chạm đường giá tâm lý

USDCAD đã phá vỡ đường kháng cự. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra trước khi giao dịch. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 12 ngày gần nhất và gợi ý một mức mục tiêu có thể ở khoảng 1.3876 trong 2 ngày

Big movement possible on Natural Gas

Natural Gas has broken through a line of 6.7420 and suggests a possible movement to 6.4500 within the next 2 days. It has tested this line numerous times in the past, so one should wait for a confirmation of this breakout before taking any action. If the breakout doesn’t confirm, we could see a retracement back to lines seen in the last 11 days.

USDCAD – ทะลุผ่านระดับราคาทางจิตวิทยา

USDCAD ได้ทะลุผ่านแนวต้านของ แนวต้าน เนื่องจากเราได้เห็นการย่อตัวลงมาจากตำแหน่งนี้ในช่วงก่อนหน้านี้ คุณควรรอการยืนยันของการทะลุผ่านก่อนทำการเทรด ราคาได้มาแตะที่เส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 12 วันที่ผ่านมา และได้บอกถึงระดับเป้าหมายไว้ที่ประมาณ 1.3876 ภายในช่วง 2 วันต่อไป

Alibaba – đang tiến gần đến đường giá tâm lý

Alibaba đang di chuyển tới đường kháng cự. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 19 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng

Posible gran movimiento en el Natural Gas

El Natural Gas ha atravesado la línea de 6.7420, lo cual sugiere un posible movimiento en el nivel de 6.4500 en las próximas 2 días. Ya ha probado esta línea en numerosas ocasiones durante el pasado, por lo que sería mejor esperar la confirmación de esta ruptura antes de llevar a cabo cualquier acción. Si no se confirma la rotura, observaremos un retroceso de