GOLD – กำลังเข้าใกล้ระดับราคาทางจิตวิทยา

GOLD กำลังเคลื่อนที่ไปยังเส้นแนวรับของ แนวรับ เนื่องจากเราเคยเห็นราคาพักตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต เราอาจได้เห็นการเบรคผ่านเส้นนี้หรือการรีบาวน์กลับไปยังเส้นปัจจุบัน ราคาได้มาแตะที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในช่วง 4 วันที่ผ่านมาและอาจกลับไปทดสอบอีกครั้งในช่วง 17 ชั่วโมงถัดไป

AUDJPY – psychological price line breached

AUDJPY has broken through a support line. Because we have seen it retrace from this price in the past, one should wait for confirmation of the breakout before trading. It has touched this line numerous times in the last 11 days and suggests a possible target level to be around 91.9118 within the next 2 days.

Boeing – กำลังเข้าใกล้ระดับราคาทางจิตวิทยา

Boeing กำลังเคลื่อนที่ไปยังเส้นแนวต้านของ แนวต้าน เนื่องจากเราเคยเห็นราคาพักตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต เราอาจได้เห็นการเบรคผ่านเส้นนี้หรือการรีบาวน์กลับไปยังเส้นปัจจุบัน ราคาได้มาแตะที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในช่วง 9 วันที่ผ่านมาและอาจกลับไปทดสอบอีกครั้งในช่วง 10 ชั่วโมงถัดไป

AUDJPY – ทะลุผ่านระดับราคาทางจิตวิทยา

AUDJPY ได้ทะลุผ่านแนวรับของ แนวรับ เนื่องจากเราได้เห็นการย่อตัวลงมาจากตำแหน่งนี้ในช่วงก่อนหน้านี้ คุณควรรอการยืนยันของการทะลุผ่านก่อนทำการเทรด ราคาได้มาแตะที่เส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 11 วันที่ผ่านมา และได้บอกถึงระดับเป้าหมายไว้ที่ประมาณ 91.9118 ภายในช่วง 2 วันต่อไป

GOLD – đang tiến gần đến đường giá tâm lý

GOLD đang di chuyển tới đường hỗ trợ. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 4 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng

Kemungkinan pelanggaran tahap sokongan oleh Dogecoin

Dogecoin sedang bergerak ke arah garis sokongan yang telah diuji berkali-kali pada masa lalu. Kita telah melihatnya menjejak semula dari baris ini sebelum ini, jadi pada peringkat ini tidak jelas sama ada ia akan melanggar garis ini atau melantun seperti yang berlaku sebelum ini. Jika Dogecoin meneruskan trajektori semasanya, kita dapat melihatnya mencapai 0.0617 dalam 12 jam.

Boeing – đang tiến gần đến đường giá tâm lý

Boeing đang di chuyển tới đường kháng cự. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 9 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng