Aave – tiến gần mức kháng cự của Mô hình Hình chêm Hướng lên

Aave đang di chuyển tới đường kháng cự. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi đường này trước đây, chúng ta có thể chứng kiến phá vỡ đường này hoặc bật trở lại mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 8 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng 2 ngày tiếp theo.

Điều gì đang xảy ra với Alibaba?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi Alibaba để xem liệu 6 nến liên tiếp mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui với biến động đặc biệt lớn kéo dài 9 ngày.