Stellar menembusi sokongan

Stellar telah menembusi garis sokongan daripada Segi tiga. Ia menyentuh garis ini sekurang-kurangnya dua kali dalam 2 hari. Pemecahan ini mungkin menunjukkan potensi perpindahan kepada 0.1158 dalam tempoh 8 jam seterusnya. Oleh kerana kita telah melihatnya menjejaki semula dari kedudukan ini pada masa lalu, peniaga harus menunggu pengesahan penembusan sebelum berdagang.

Stellar đã phá vỡ mức hỗ trợ

Stellar đã phá vỡ đường hỗ trợ. Nó đã chạm đường này ít nhất hai lần trong 2 ngày gần nhất. Sự bứt ra này có thể cho thấy khả năng di chuyển tới mức 0.1158 trong 8 giờ tiếp theo. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận

Stellar ได้ทะลุผ่านแนวรับ

Stellar ได้ทะลุผ่านแนวรับของ สามเหลี่ยม ราคาได้มาแตะเส้นนี้อย่างน้อย 2 ครั้งแล้วในช่วง 2 วัน การเบรคนี้แสดงถึงโอกาสในการเคลื่อนตัวไปยัง 0.1158 ภายใน 8 ชั่วโมง ต่อจากนี้ เนื่องจากเราได้เห็นการย่อตัวลงมาจากตำแหน่งนี้ในช่วงก่อนหน้านี้ คุณควรรอการยืนยันของการทะลุผ่านก่อนทำการเทรด

A final push possible on Amazon.com

Amazon.com is heading towards 130.58 and could reach this point within the next 2 days. It has tested this line numerous times in the past, and this time could be no different, ending in a rebound instead of a breakout. If the breakout doesn’t happen, we could see a retracement back down to current levels.

Có thể có sự phục hồi cuối cùng trên Amazon.com.

Amazon.com đang hướng tới 130.58 và có thể chạm điểm này trong vòng 2 ngày tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, và lần này có thể không khác gì, kết thúc bằng sự bật lên thay vì bứt ra. Nếu sự bứt ra không xảy ra, chúng ta có thể thấy sự thoái lui trở lại mức hiện