Bank of America กำลังเคลื่อนตัวในช่วงกว้าง

สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อในแนวโน้ม นี่อาจเป็นโอกาสใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนตัว 14.32% ของ Bank of America การเคลื่อนตัวนี้ได้เกิดขึ้นในช่วง 20 วันที่ผ่านมา สำหรับผู้ที่กำลังติดตามแนวโน้มนี้อยู่ คุณอาจเกาะไปกับเทรนด์นี้ได้

AUDCAD – đang tiến gần đến đường giá tâm lý

AUDCAD đang di chuyển tới đường kháng cự. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 10 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng

Cardano กำลังเข้าใกล้แนวรับของ ช่องแบบลง

Cardano กำลังเข้าใกล้เส้นแนวรับของ ช่องแบบลง ราคาได้มาแตะเส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 8 วัน ที่ผ่านมา ถ้าหากราคาจะมาแตะที่เส้นนี้อีกครั้ง ราคาควรจะมาแตะในอีก 3 วัน ถัดไป