Kemungkinan pelanggaran tahap sokongan oleh Litecoin

Litecoin sedang bergerak ke arah garis sokongan yang telah diuji berkali-kali pada masa lalu. Kita telah melihatnya menjejak semula dari baris ini sebelum ini, jadi pada peringkat ini tidak jelas sama ada ia akan melanggar garis ini atau melantun seperti yang berlaku sebelum ini. Jika Litecoin meneruskan trajektori semasanya, kita dapat melihatnya mencapai 50.4328 dalam 2 days.

Litecoin ใกล้จะมีการทะลุผ่านเส้นแนวรับ

Litecoin กำลังเคลื่อนตัวไปที่เส้นแนวรับของ สามเหลี่ยมขาลง ซึ่งได้มีการทดสอบแล้วหลายครั้งในอดีต เราเคยเห็นว่าราคาได้ย่อตัวจากเส้นนี้มาก่อน ดังนั้นในขั้นนี้มันยังไม่ชัดเจนว่าราคาจะสามารถทะลุผ่านเส้นหรือเกิดการรีบาวน์เหมือนก่อนหน้านี้ ถ้าหาก Litecoin ดำเนินต่อไปในทิศทางปัจจุบัน เราอาจเห็นราคาไปที่ 50.4328 ภายใน 2 วันถัดไป

Litecoin có thể chạm mức hỗ trợ

Litecoin đang tiến tới một đường hỗ trợ mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi đường này trước đây, vì vậy ở giai đoạn này, không rõ liệu nó sẽ phá vỡ đường này hay bật lên như trước đây. Nếu Litecoin tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta có thể