Bitcoincash ได้ทะลุผ่านระดับราคาสำคัญ

Bitcoincash ได้เบรคผ่านระดับราคา 115.8350 ซึ่งได้มีการทดสอบมาแล้วหลายครั้งในอดีต เราได้เห็นการย่อตัวลงมาจากตำแหน่งนี้ในช่วงก่อนหน้านี้ ถ้าหากแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไป เราสามารถคาดหวังระดับเป้าหมายที่ 104.0195 ได้ภายในช่วง 3 วันถัดไป

กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ EOS?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการปรับตัว 16.77% ของ EOS จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการปรับตัวขนาดใหญ่ในช่วง 2 วัน

Điều gì sẽ xảy ra với EOS?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi EOS để xem liệu sự biến động 16,77% mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui với biến động đặc biệt lớn 2 ngày.

กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ Bitcoin?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการปรับตัว 7.94% ของ Bitcoin จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการปรับตัวขนาดใหญ่ในช่วง 22 ชั่วโมง