Airbnb đã phá vỡ đường giá 113.93 quan trọng

Airbnb đã phá vỡ đường hỗ trợ. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 6 ngày gần nhất. Sự bứt ra này cho thấy khả năng di chuyển tới mức 112.09 trong 5 giờ tiếp theo. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra.

OIL WTI – psychological price line breached

OIL WTI has broken through a resistance line. Because we have seen it retrace from this price in the past, one should wait for confirmation of the breakout before trading. It has touched this line numerous times in the last 19 days and suggests a possible target level to be around 100.1820 within the next 3 days.

OIL WTI – ทะลุผ่านระดับราคาทางจิตวิทยา

OIL WTI ได้ทะลุผ่านแนวต้านของ แนวต้าน เนื่องจากเราได้เห็นการย่อตัวลงมาจากตำแหน่งนี้ในช่วงก่อนหน้านี้ คุณควรรอการยืนยันของการทะลุผ่านก่อนทำการเทรด ราคาได้มาแตะที่เส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 19 วันที่ผ่านมา และได้บอกถึงระดับเป้าหมายไว้ที่ประมาณ 100.1820 ภายในช่วง 3 วันต่อไป

Airbnb menembusi garis harga penting 113.93

Pergerakan Airbnb ke arah garis sokongan Sokongan merupakan satu lagi ujian bagi garis yang dicapai beberapa kali pada masa lalu. Ujian garis ini boleh berlaku dalam 5 jam, tetapi tidak pasti sama ada ia akan mengakibatkan pemecahan melalui garis ini, atau hanya melantun semula ke tahap semasa.

Airbnb ได้เบรคผ่านระดับราคาสำคัญที่ 113.93

Airbnb ได้เบรคผ่านแนวรับของ แนวรับ ราคาได้มาแตะเส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 6 วันที่ผ่านมา การเบรคนี้บอกถึงโอกาสในการเคลื่อนตัวไปยัง 112.09 ภายใน 5 ชั่วโมงต่อจากนี้ เนื่องจากเราได้เห็นการย่อตัวลงมาจากตำแหน่งนี้ในช่วงก่อนหน้านี้ คุณควรรอการยืนยันของการทะลุผ่าน

Aave – chạm đường giá tâm lý

Aave đã phá vỡ đường kháng cự. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra trước khi giao dịch. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 9 ngày gần nhất và gợi ý một mức mục tiêu có thể ở khoảng 89.0710 trong 2 ngày

OIL WTI – garis harga psikologi dilanggar

OIL WTI telah menembusi garis rintangan. Kerana kita telah melihatnya menjejaki semula dari harga ini pada masa lalu, peniaga harus menunggu pengesahan pelanggaran sebelum berdagang. Ia telah menyentuh garis ini berkali-kali dalam 19 hari dan mencadangkan tahap sasaran yang mungkin berada di sekitar 100.1820 dalam 3 days seterusnya.

อาจเกิดการรีบาวน์หรือการเบรคสำหรับ BTCEUR

BTCEUR กำลังมุ่งหน้าไปยังเส้นแนวรับของ จั่วแบบลง ถ้าหากการเคลื่อนตัวนี้ยังคงเกิดขึ้นต่อไปได้ เราคาดว่าจะเห็นราคาของ BTCEUR ไปทดสอบที่ 19458.3777 ภายในช่วง 12 ชั่วโมงถัดไป แต่อย่าพึ่งรีบทำการเทรด ราคาได้มาทดสอบเส้นนี้หลายครั้งแล้วในอดีต ดังนั้นการเคลื่อนตัวนี้อาจเกิดการรีบาวน์เหมือนที่เกิดขึ้นในอดีต