อาจเกิดการรีบาวน์หรือการเบรคสำหรับ Bitcoin.mini

Bitcoin.mini กำลังมุ่งหน้าไปยังเส้นแนวรับของ ธงสี่เหลี่ยม ถ้าหากการเคลื่อนตัวนี้ยังคงเกิดขึ้นต่อไปได้ เราคาดว่าจะเห็นราคาของ Bitcoin.mini ไปทดสอบที่ 210.5850 ภายในช่วง 11 ชั่วโมงถัดไป แต่อย่าพึ่งรีบทำการเทรด ราคาได้มาทดสอบเส้นนี้หลายครั้งแล้วในอดีต ดังนั้นการเคลื่อนตัวนี้อาจเกิดการรีบาวน์เหมือนที่เกิดขึ้นในอดีต

ช่วงเริ่มต้นของแนวโน้ม bullish สำหรับ AUDCHF

AUDCHF ได้เบรคผ่านเส้น 0.6696 ถ้าหากการเบรคนี้เป็นจริง เราคาดว่าจะเห็นราคาของ AUDCHF ไปทดสอบที่ 0.6760 ภายในช่วง 3 วันถัดไป แต่อย่าพึ่งรีบเทรดจนเกินไป ราคาเคยได้มาทดสอบที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในอดีต ดังนั้นคุณควรยืนยันการเบรคก่อนทำการเทรด

Possible start of a bullish trend on AUDCHF

AUDCHF has broken through a line of 0.6696. If this breakout holds true, we could see the price of AUDCHF heading towards 0.6760 within the next 3 days. But don’t be so quick to trade, it has tested this line numerous times in the past, so you should probably confirmation the breakout before placing any trades.

Kemungkinan permulaan trend bullish pada AUDCHF

AUDCHF telah menembusi garis 0.6696. Jika pecahan ini benar, kita boleh melihat harga AUDCHF menuju kepada 0.6760 dalam 3 hari. Tetapi jangan terlalu cepat untuk berdagang, ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, jadi anda mungkin perlu mengesahkan pelepasan sebelum meletakkan sebarang dagangan.