MONERO có thể chạm mức kháng cự

MONERO đang tiến tới một đường kháng cự mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi đường này trước đây, vì vậy ở giai đoạn này, không rõ liệu nó sẽ phá vỡ đường này hay bật lên như trước đây. Nếu MONERO tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta có thể

¿Qué está ocurriendo con el Amazon.com?

Aquellos de ustedes que sean seguidores de tendencias probablemente estarán observando ansiosamente Amazon.com para comprobar si el último movimiento de un 31,02% continúa. Si no lo hace, las personas fieles al método de reversión a la media estarán encantadas con este excepcionalmente gran movimiento de 36 días.

กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ Amazon.com?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการปรับตัว 31.02% ของ Amazon.com จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการปรับตัวขนาดใหญ่ในช่วง 36 วัน