Bitcoin Cash SV – tiến gần mức hỗ trợ của Mô hình Tam giác Hướng xuống

Bitcoin Cash SV đang di chuyển tới đường hỗ trợ. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi đường này trước đây, chúng ta có thể chứng kiến phá vỡ đường này hoặc bật trở lại mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 2 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng 8 giờ

ช่วงเริ่มต้นของแนวโน้ม bearish สำหรับ Alibaba

Alibaba ได้เบรคผ่านเส้น 91.70 ถ้าหากการเบรคนี้เป็นจริง เราคาดว่าจะเห็นราคาของ Alibaba ไปทดสอบที่ 87.10 ภายในช่วง 17 ชั่วโมงถัดไป แต่อย่าพึ่งรีบเทรดจนเกินไป ราคาเคยได้มาทดสอบที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในอดีต ดังนั้นคุณควรยืนยันการเบรคก่อนทำการเทรด

Pelanggaran garis harga penting akan berlaku oleh USDNOK

USDNOK sedang bergerak ke arah garis 9.6673 yang telah diuji beberapa kali pada masa lalu. Kami telah melihatnya menjejaki semula daripada kedudukan ini pada masa lalu, jadi pada peringkat ini tidak jelas sama ada ia akan melanggar harga ini atau melantun semula seperti yang berlaku sebelum ini. Jika USDNOK meneruskan trajektori semasanya, kita mungkin melihatnya bergerak ke arah 9.6673 dalam 7 jam.

UK 100 กำลังเคลื่อนตัวในช่วงกว้าง

สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อในแนวโน้ม นี่อาจเป็นโอกาสใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนตัว 6.87% ของ UK 100 การเคลื่อนตัวนี้ได้เกิดขึ้นในช่วง 35 วันที่ผ่านมา สำหรับผู้ที่กำลังติดตามแนวโน้มนี้อยู่ คุณอาจเกาะไปกับเทรนด์นี้ได้

ใกล้จะเกิดการทะลุผ่านระดับราคาสำคัญของ USDNOK

USDNOK กำลังเคลื่อนตัวไปยังเส้นของ 9.6673 ซึ่งได้มีการทดสอบมาแล้วหลายครั้งในอดีต เราเคยเห็นว่าราคาได้ย่อตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต ดังนั้นในขั้นนี้มันยังไม่ชัดเจนว่าราคาจะสามารถทะลุผ่านราคานี้หรือเกิดการรีบาวน์เหมือนก่อนหน้านี้ ถ้าหาก USDNOK ดำเนินต่อไปในทิศทางปัจจุบัน เราสามารถคาดหวังได้ว่าราคาจะไปที่ 9.6673 ภายใน 7 ชั่วโมงถัดไป

Breach of important price line imminent by USDNOK

USDNOK is moving towards a line of 9.6673 which it has tested numerous times in the past. We have seen it retrace from this position in the past, so at this stage it isn’t clear whether it will breach this price or rebound as it did before. If USDNOK continues in its current trajectory, we may see it move towards 9.6673 within the next

UK 100 đã trải qua biến động đặc biệt lớn

Đối với những người không tin vào xu hướng, điều này có thể là cơ hội để tận dụng biến động đặc biệt 6,87% trên UK 100. Biến động đã xảy ra trên 35 ngày gần nhất. Đối với những người đầu tư theo xu hướng trong số các bạn, bạn có thể nghĩ về việc đi theo xu hướng có thể này.

Bitcoin Cash SV – กำลังเข้าใกล้แนวรับของ สามเหลี่ยมขาลง

Bitcoin Cash SV กำลังเคลื่อนที่ไปยังเส้นแนวรับของ สามเหลี่ยมขาลง เนื่องจากเราเคยเห็นราคาพักตัวจากเส้นนี้มาก่อน เราอาจได้เห็นการเบรคผ่านเส้นนี้หรือรีบาวน์กลับไปยังระดับปัจจุบัน ราคาได้มาแตะที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในช่วง 2 วันที่ผ่านมาและอาจมาทดสอบอีกครั้งใน 8 ชั่วโมงต่อไป