Tron menembusi garis harga penting 0.0695

Pergerakan Tron ke arah garis sokongan Sokongan merupakan satu lagi ujian bagi garis yang dicapai beberapa kali pada masa lalu. Ujian garis ini boleh berlaku dalam 2 days, tetapi tidak pasti sama ada ia akan mengakibatkan pemecahan melalui garis ini, atau hanya melantun semula ke tahap semasa.

Possible start of a bullish trend on Amazon.com

Amazon.com has broken through a line of 143.24. If this breakout holds true, we could see the price of Amazon.com heading towards 144.80 within the next 5 hours. But don’t be so quick to trade, it has tested this line numerous times in the past, so you should probably confirmation the breakout before placing any trades.

Natural Gas – กำลังเข้าใกล้ระดับราคาทางจิตวิทยา

Natural Gas กำลังเคลื่อนที่ไปยังเส้นแนวต้านของ แนวต้าน เนื่องจากเราเคยเห็นราคาพักตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต เราอาจได้เห็นการเบรคผ่านเส้นนี้หรือการรีบาวน์กลับไปยังเส้นปัจจุบัน ราคาได้มาแตะที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในช่วง 20 วันที่ผ่านมาและอาจกลับไปทดสอบอีกครั้งในช่วง 4 วันถัดไป

ช่วงเริ่มต้นของแนวโน้ม bullish สำหรับ Amazon.com

Amazon.com ได้เบรคผ่านเส้น 143.24 ถ้าหากการเบรคนี้เป็นจริง เราคาดว่าจะเห็นราคาของ Amazon.com ไปทดสอบที่ 144.80 ภายในช่วง 5 ชั่วโมงถัดไป แต่อย่าพึ่งรีบเทรดจนเกินไป ราคาเคยได้มาทดสอบที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในอดีต ดังนั้นคุณควรยืนยันการเบรคก่อนทำการเทรด

Tron đã phá vỡ đường giá 0.0695 quan trọng

Tron đã phá vỡ đường hỗ trợ. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 8 ngày gần nhất. Sự bứt ra này cho thấy khả năng di chuyển tới mức 0.0680 trong 2 ngày tiếp theo. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra.