AUDCAD – đang tiến gần đến đường giá tâm lý

AUDCAD đang di chuyển tới đường kháng cự. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 8 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng

Possible start of a bearish trend on Bank of America

Bank of America has broken through a line of 33.06. If this breakout holds true, we could see the price of Bank of America heading towards 32.73 within the next 7 hours. But don’t be so quick to trade, it has tested this line numerous times in the past, so you should probably confirmation the breakout before placing any trades.