Sự khởi đầu có thể của xu hướng tăng trên Airbnb

Airbnb đã phá vỡ một đường của 106.81. Nếu sự bứt ra này đúng, chúng ta hy vọng giá của Airbnb sẽ chạm 109.99 trong vòng 7 giờ tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã từng chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy bạn có thể nên xác nhận sự bứt ra trước khi đặt bất kỳ giao dịch

Possible start of a bullish trend on Airbnb

Airbnb has broken through a line of 106.81. If this breakout holds true, we could see the price of Airbnb heading towards 109.99 within the next 7 hours. But don’t be so quick to trade, it has tested this line numerous times in the past, so you should probably confirmation the breakout before placing any trades.

EOS กำลังเคลื่อนตัวในช่วงกว้าง

สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อในแนวโน้ม นี่อาจเป็นโอกาสใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนตัว 13.15% ของ EOS การเคลื่อนตัวนี้ได้เกิดขึ้นในช่วง 18 ชั่วโมงที่ผ่านมา สำหรับผู้ที่กำลังติดตามแนวโน้มนี้อยู่ คุณอาจเกาะไปกับเทรนด์นี้ได้

กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ SILVER?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการปรับตัว 15.87% ของ SILVER จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการปรับตัวขนาดใหญ่ในช่วง 41 วัน

Điều gì sẽ xảy ra với SILVER?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi SILVER để xem liệu sự biến động 15,87% mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui với biến động đặc biệt lớn 41 ngày.