Spain 35 sắp bật lên hay bứt ra

Spain 35 đang hướng tới một đường của 8128.0000. Nếu biến động này tiếp diễn, giá của Spain 35 có thể chạm mức 8128.0000 trong vòng 2 ngày tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và cuối cùng sẽ bật lên.