Airbnb กำลังเคลื่อนไปยังระดับราคาสำคัญที่ 125.46

Airbnb กำลังเข้าใกล้เส้นแนวต้านของ แนวต้าน ราคาได้มาแตะเส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 72 วันที่ผ่านมา ถ้าหากราคาจะมาแตะที่เส้นนี้อีกครั้ง ราคาอาจมาแตะในอีก 3 วันถัดไป

Bitcoin.mini – กำลังเข้าใกล้ระดับราคาทางจิตวิทยา

Bitcoin.mini กำลังเคลื่อนที่ไปยังเส้นแนวรับของ แนวรับ เนื่องจากเราเคยเห็นราคาพักตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต เราอาจได้เห็นการเบรคผ่านเส้นนี้หรือการรีบาวน์กลับไปยังเส้นปัจจุบัน ราคาได้มาแตะที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในช่วง 13 วันที่ผ่านมาและอาจกลับไปทดสอบอีกครั้งในช่วง 2 วันถัดไป

Bitcoin.mini – đang tiến gần đến đường giá tâm lý

Bitcoin.mini đang di chuyển tới đường hỗ trợ. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 13 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng