Un posible impulso final en el EOS

El EOS avanza hacia 1.0877 y podría alcanzar este punto en un plazo de 10 horas. Ha probado esta línea previamente en numerosas ocasiones y esta vez no tiene porqué ser diferente, terminando con una recuperación en lugar de en una rotura. Si la rotura no ocurre, podríamos observar un retroceso de nuevo a los niveles actuales.

Natural Gas – đang tiến gần đến đường giá tâm lý

Natural Gas đang di chuyển tới đường hỗ trợ. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 23 giờ gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong

Big movement possible on Bank of America

Bank of America has broken through a line of 33.49 and suggests a possible movement to 34.42 within the next 2 days. It has tested this line numerous times in the past, so one should wait for a confirmation of this breakout before taking any action. If the breakout doesn’t confirm, we could see a retracement back to lines seen in the last 42

อาจมีการเคลื่อนตัวของราคาครั้งใหญ่สำหรับ Bank of America

Bank of America ได้เบรคผ่านระดับ 33.49 และบอกถึงความเป็นไปได้ของการเคลื่อนตัวไปยัง 34.42 ภายในช่วง 2 วันต่อจากนี้ ราคาได้เคยทดสอบที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในอดีต ดังนั้นคุณควรรอสัญญาณยืนยันของการเบรคนี้ก่อนทำการเทรด ถ้าหากการเบรคไม่ได้รับการยืนยัน เราอาจเห็นการย่อตัวกลับมาที่เส้นตามที่เห็นในช่วง 42 วันที่ผ่านมา

Điều gì sẽ xảy ra với Facebook?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi Facebook để xem liệu sự biến động 15,12% mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui với biến động đặc biệt lớn 7 ngày.