Australia 200 sắp bật lên hay bứt ra

Australia 200 đang hướng tới một đường của 6669.0000. Nếu biến động này tiếp diễn, giá của Australia 200 có thể chạm mức 6669.0000 trong vòng 3 ngày tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và cuối cùng sẽ bật lên.

Bitcoin – đang tiến gần đến đường giá tâm lý

Bitcoin đang di chuyển tới đường hỗ trợ. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 7 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng