EURGBP đã phá vỡ đường giá 0.8484 quan trọng

EURGBP đã phá vỡ đường kháng cự. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 3 ngày gần nhất. Sự bứt ra này cho thấy khả năng di chuyển tới mức 0.8520 trong 17 giờ tiếp theo. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra.

Coinbase กำลังเคลื่อนไปยังระดับราคาสำคัญที่ 56.24

Coinbase กำลังเข้าใกล้เส้นแนวต้านของ แนวต้าน ราคาได้มาแตะเส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 22 วันที่ผ่านมา ถ้าหากราคาจะมาแตะที่เส้นนี้อีกครั้ง ราคาอาจมาแตะในอีก 21 ชั่วโมงถัดไป

DASH กำลังเข้าใกล้แนวรับของ ช่องแบบขึ้น

DASH กำลังเข้าใกล้เส้นแนวรับของ ช่องแบบขึ้น ราคาได้มาแตะเส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 2 วัน ที่ผ่านมา ถ้าหากราคาจะมาแตะที่เส้นนี้อีกครั้ง ราคาควรจะมาแตะในอีก 14 ชั่วโมง ถัดไป

EURGBP ได้เบรคผ่านระดับราคาสำคัญที่ 0.8484

EURGBP ได้เบรคผ่านแนวต้านของ แนวต้าน ราคาได้มาแตะเส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 3 วันที่ผ่านมา การเบรคนี้บอกถึงโอกาสในการเคลื่อนตัวไปยัง 0.8520 ภายใน 17 ชั่วโมงต่อจากนี้ เนื่องจากเราได้เห็นการย่อตัวลงมาจากตำแหน่งนี้ในช่วงก่อนหน้านี้ คุณควรรอการยืนยันของการทะลุผ่าน

El EURGBP atravesó la importante línea de precio de 0.8484

El EURGBP atravesó una línea de resistencia. Ha entrado en contacto con esta línea en numerosas ocasiones en los últimos 3 días. Esta irrupción muestra un movimiento potencial hacia el nivel de 0.8520 dentro de las próximas 17 horas. Ya hemos observado un retroceso desde esta posición en el pasado, por tanto, debemos esperar la confirmación de la ruptura.