Bitcoincash – กำลังเข้าใกล้ระดับราคาทางจิตวิทยา

Bitcoincash กำลังเคลื่อนที่ไปยังเส้นแนวรับของ แนวรับ เนื่องจากเราเคยเห็นราคาพักตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต เราอาจได้เห็นการเบรคผ่านเส้นนี้หรือการรีบาวน์กลับไปยังเส้นปัจจุบัน ราคาได้มาแตะที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในช่วง 12 วันที่ผ่านมาและอาจกลับไปทดสอบอีกครั้งในช่วง 3 วันถัดไป

Bitcoincash – đang tiến gần đến đường giá tâm lý

Bitcoincash đang di chuyển tới đường hỗ trợ. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 12 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng

Posible comienzo de una tendencia bajista en el Link

El Link ha atravesado una línea de 6.1740. Si esta rotura se mantiene, podríamos ver el precio del Link dirigiéndose al nivel de 5.9753 en las próximas 2 días. Pero no debe apresurarse a la hora de operar, porque ya ha probado esta línea en numerosas ocasiones durante el pasado, por lo que probablemente debería confirmar la rotura antes de colocar sus operaciones.