A final push possible on GoPro Inc

GoPro Inc is heading towards 5.82 and could reach this point within the next 6 hours. It has tested this line numerous times in the past, and this time could be no different, ending in a rebound instead of a breakout. If the breakout doesn’t happen, we could see a retracement back down to current levels.

EURGBP sắp bật lên hay bứt ra

EURGBP đang hướng tới một đường của 0.8564. Nếu biến động này tiếp diễn, giá của EURGBP có thể chạm mức 0.8564 trong vòng 2 ngày tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và cuối cùng sẽ bật lên.

Có thể có sự phục hồi cuối cùng trên GoPro Inc.

GoPro Inc đang hướng tới 5.82 và có thể chạm điểm này trong vòng 6 giờ tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, và lần này có thể không khác gì, kết thúc bằng sự bật lên thay vì bứt ra. Nếu sự bứt ra không xảy ra, chúng ta có thể thấy sự thoái lui trở lại mức

Aave กำลังเคลื่อนตัวไปที่ใด?

การเคลื่อนตัว 12.79% ในช่วง 9 ชั่วโมงของ Aave ดูค่อนข้างชัดเจน คุณอาจเริ่มพิจารณาว่ามันจะเคลื่อนตัวไปทิศทางไหนต่อไป มันจะเป็นแนวโน้มลงต่อไปหรือจะกลับตัวไปในทิศทางก่อนหน้านี้

อาจเกิดการรีบาวน์หรือการเบรคขึ้นสำหรับ EURGBP

EURGBP กำลังมุ่งหน้าไปยังเส้น 0.8564 ถ้าหากการเคลื่อนตัวนี้ยังคงเกิดขึ้นต่อไปได้ เราคาดว่าจะเห็นราคาของ EURGBP ไปทดสอบที่ 0.8564 ภายในช่วง 2 วันถัดไป แต่อย่าพึ่งรีบทำการเทรด ราคาได้มาทดสอบเส้นนี้หลายครั้งแล้วในอดีต ดังนั้นการเคลื่อนตัวนี้อาจเกิดการรีบาวน์

อาจเกิดแรงส่งครั้งสุดท้ายสำหรับ GoPro Inc

GoPro Inc กำลังมุ่งหน้าไปที่ระดับราคา 5.82 และสามารถไปถึงจุดนี้ได้ภายในช่วง 6 ชั่วโมงถัดไป ราคาได้มาทดสอบเส้นนี้หลายครั้งแล้ว และครั้งนี้อาจไม่แตกต่างจากในอดีตซึ่งจบลงด้วยการรีบาวน์แทนที่จะเกิดการเบรค ถ้าหากการเบรคยังไม่เกิดขึ้น เราจะสามารถเห็นการย่อตัวลงไปที่ระดับปัจจุบันได้