Airbnb đã trải qua biến động đặc biệt lớn

Đối với những người không tin vào xu hướng, điều này có thể là cơ hội để tận dụng biến động đặc biệt 12,34% trên Airbnb. Biến động đã xảy ra trên 3 ngày gần nhất. Đối với những người đầu tư theo xu hướng trong số các bạn, bạn có thể nghĩ về việc đi theo xu hướng có thể này.

กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ GBPJPY?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการปรับตัว 6.97% ของ GBPJPY จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการปรับตัวขนาดใหญ่ในช่วง 30 วัน

Điều gì sẽ xảy ra với GBPJPY?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi GBPJPY để xem liệu sự biến động 6,97% mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui với biến động đặc biệt lớn 30 ngày.

กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ DASH?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการปรับตัว 9.96% ของ DASH จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการปรับตัวขนาดใหญ่ในช่วง 17 ชั่วโมง