Có thể có sự phục hồi cuối cùng trên Alibaba.

Alibaba đang hướng tới 92.53 và có thể chạm điểm này trong vòng 8 giờ tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, và lần này có thể không khác gì, kết thúc bằng sự bật lên thay vì bứt ra. Nếu sự bứt ra không xảy ra, chúng ta có thể thấy sự thoái lui trở lại mức hiện

อาจเกิดการรีบาวน์หรือการเบรคขึ้นสำหรับ SILVER

SILVER กำลังมุ่งหน้าไปยังเส้น 21.4350 ถ้าหากการเคลื่อนตัวนี้ยังคงเกิดขึ้นต่อไปได้ เราคาดว่าจะเห็นราคาของ SILVER ไปทดสอบที่ 21.4350 ภายในช่วง 3 วันถัดไป แต่อย่าพึ่งรีบทำการเทรด ราคาได้มาทดสอบเส้นนี้หลายครั้งแล้วในอดีต ดังนั้นการเคลื่อนตัวนี้อาจเกิดการรีบาวน์

A final push possible on Alibaba

Alibaba is heading towards 92.53 and could reach this point within the next 8 hours. It has tested this line numerous times in the past, and this time could be no different, ending in a rebound instead of a breakout. If the breakout doesn’t happen, we could see a retracement back down to current levels.

ช่วงเริ่มต้นของแนวโน้ม bearish สำหรับ Bitcoincash

Bitcoincash ได้เบรคผ่านเส้น 185.0800 ถ้าหากการเบรคนี้เป็นจริง เราคาดว่าจะเห็นราคาของ Bitcoincash ไปทดสอบที่ 177.5155 ภายในช่วง 17 ชั่วโมงถัดไป แต่อย่าพึ่งรีบเทรดจนเกินไป ราคาเคยได้มาทดสอบที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในอดีต ดังนั้นคุณควรยืนยันการเบรคก่อนทำการเทรด

Breach of important price line imminent by EURNOK

EURNOK is moving towards a line of 10.0446 which it has tested numerous times in the past. We have seen it retrace from this position in the past, so at this stage it isn’t clear whether it will breach this price or rebound as it did before. If EURNOK continues in its current trajectory, we may see it move towards 10.0446 within the next

SILVER sắp bật lên hay bứt ra

SILVER đang hướng tới một đường của 21.4350. Nếu biến động này tiếp diễn, giá của SILVER có thể chạm mức 21.4350 trong vòng 3 ngày tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và cuối cùng sẽ bật lên.

Kemungkinan permulaan trend bearish pada Bitcoincash

Bitcoincash telah menembusi garis 185.0800. Jika pecahan ini benar, kita boleh melihat harga Bitcoincash menuju kepada 177.5155 dalam 17 jam. Tetapi jangan terlalu cepat untuk berdagang, ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, jadi anda mungkin perlu mengesahkan pelepasan sebelum meletakkan sebarang dagangan.

Pelanggaran garis harga penting akan berlaku oleh EURNOK

EURNOK sedang bergerak ke arah garis 10.0446 yang telah diuji beberapa kali pada masa lalu. Kami telah melihatnya menjejaki semula daripada kedudukan ini pada masa lalu, jadi pada peringkat ini tidak jelas sama ada ia akan melanggar harga ini atau melantun semula seperti yang berlaku sebelum ini. Jika EURNOK meneruskan trajektori semasanya, kita mungkin melihatnya bergerak ke arah 10.0446 dalam 18 jam.