EURAUD กำลังเคลื่อนไปยังระดับราคาสำคัญที่ 1.4944

EURAUD กำลังเข้าใกล้เส้นแนวรับของ แนวรับ ราคาได้มาแตะเส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 12 วันที่ผ่านมา ถ้าหากราคาจะมาแตะที่เส้นนี้อีกครั้ง ราคาอาจมาแตะในอีก 2 วันถัดไป

Pelanggaran garis harga penting akan berlaku oleh GOLD

GOLD sedang bergerak ke arah garis 1850.1400 yang telah diuji beberapa kali pada masa lalu. Kami telah melihatnya menjejaki semula daripada kedudukan ini pada masa lalu, jadi pada peringkat ini tidak jelas sama ada ia akan melanggar harga ini atau melantun semula seperti yang berlaku sebelum ini. Jika GOLD meneruskan trajektori semasanya, kita mungkin melihatnya bergerak ke arah 1850.1400 dalam 15 jam.

GOLD sắp chạm đường giá quan trọng

GOLD đang tiến gần một đường của 1850.1400 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, vì vậy ở giai đoạn này không rõ liệu nó sẽ chạm mức giá này hay bật lên như trước đây. Nếu GOLD tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta