Airbnb đã trải qua biến động đặc biệt lớn

Đối với những người không tin vào xu hướng, điều này có thể là cơ hội để tận dụng biến động đặc biệt 33,16% trên Airbnb. Biến động đã xảy ra trên 34 ngày gần nhất. Đối với những người đầu tư theo xu hướng trong số các bạn, bạn có thể nghĩ về việc đi theo xu hướng có thể này.

Kemungkinan dorongan terakhir pada ETHBTC

ETHBTC sedang menuju ke arah 0.0674 dan boleh mencapai tahap ini dalam 2 days. Ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, dan kali ini mungkin tidak berbeza, berakhir dengan lantunan dan bukannya pelepasan. Jika penembusan tidak berlaku, kita boleh melihat anjakan kembali ke tahap semasa.

Pelanggaran garis harga penting akan berlaku oleh Hong Kong 50

Hong Kong 50 sedang bergerak ke arah garis 21318.0000 yang telah diuji beberapa kali pada masa lalu. Kami telah melihatnya menjejaki semula daripada kedudukan ini pada masa lalu, jadi pada peringkat ini tidak jelas sama ada ia akan melanggar harga ini atau melantun semula seperti yang berlaku sebelum ini. Jika Hong Kong 50 meneruskan trajektori semasanya, kita mungkin melihatnya bergerak ke arah 21318.0000 dalam

¿Qué está ocurriendo con el EURSEK?

Aquellos de ustedes que sean seguidores de tendencias probablemente estarán observando ansiosamente EURSEK para comprobar si el último movimiento de un 1,28% continúa. Si no lo hace, las personas fieles al método de reversión a la media estarán encantadas con este excepcionalmente gran movimiento de 7 días.

Điều gì sẽ xảy ra với EURSEK?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi EURSEK để xem liệu sự biến động 1,28% mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui với biến động đặc biệt lớn 7 ngày.

Hong Kong 50 sắp chạm đường giá quan trọng

Hong Kong 50 đang tiến gần một đường của 21318.0000 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, vì vậy ở giai đoạn này không rõ liệu nó sẽ chạm mức giá này hay bật lên như trước đây. Nếu Hong Kong 50 tiếp tục theo quỹ đạo

Breach of important price line imminent by Hong Kong 50

Hong Kong 50 is moving towards a line of 21318.0000 which it has tested numerous times in the past. We have seen it retrace from this position in the past, so at this stage it isn’t clear whether it will breach this price or rebound as it did before. If Hong Kong 50 continues in its current trajectory, we may see it move towards