GOLD sẽ biến động tới đâu?

Biến động 7,87% trong 26 ngày trên GOLD không được chú ý. Bạn có thể bắt đầu xem xét điểm tiếp theo của nó, sự tiếp tục của xu hướng giảm hiện tại, hoặc sự đảo ngược của chiều hướng trước đó.

NZDJPY กำลังเคลื่อนตัวไปที่ใด?

การเคลื่อนตัว 7.48% ในช่วง 24 วันของ NZDJPY ดูค่อนข้างชัดเจน คุณอาจเริ่มพิจารณาว่ามันจะเคลื่อนตัวไปทิศทางไหนต่อไป มันจะเป็นแนวโน้มลงต่อไปหรือจะกลับตัวไปในทิศทางก่อนหน้านี้

GOLD กำลังเคลื่อนตัวไปที่ใด?

การเคลื่อนตัว 7.87% ในช่วง 26 วันของ GOLD ดูค่อนข้างชัดเจน คุณอาจเริ่มพิจารณาว่ามันจะเคลื่อนตัวไปทิศทางไหนต่อไป มันจะเป็นแนวโน้มลงต่อไปหรือจะกลับตัวไปในทิศทางก่อนหน้านี้