A final push possible on Airbnb

Airbnb is heading towards 159.44 and could reach this point within the next 12 hours. It has tested this line numerous times in the past, and this time could be no different, ending in a rebound instead of a breakout. If the breakout doesn’t happen, we could see a retracement back down to current levels.

อาจเกิดการรีบาวน์หรือการเบรคขึ้นสำหรับ NASDAQ 100

NASDAQ 100 กำลังมุ่งหน้าไปยังเส้น 13804.2998 ถ้าหากการเคลื่อนตัวนี้ยังคงเกิดขึ้นต่อไปได้ เราคาดว่าจะเห็นราคาของ NASDAQ 100 ไปทดสอบที่ 13804.2998 ภายในช่วง 3 วันถัดไป แต่อย่าพึ่งรีบทำการเทรด ราคาได้มาทดสอบเส้นนี้หลายครั้งแล้วในอดีต ดังนั้นการเคลื่อนตัวนี้อาจเกิดการรีบาวน์

Un posible impulso final en el Polkadot

El Polkadot avanza hacia 17.2700 y podría alcanzar este punto en un plazo de 2 días. Ha probado esta línea previamente en numerosas ocasiones y esta vez no tiene porqué ser diferente, terminando con una recuperación en lugar de en una rotura. Si la rotura no ocurre, podríamos observar un retroceso de nuevo a los niveles actuales.

USDCHF đã trải qua biến động đặc biệt lớn

Đối với những người không tin vào xu hướng, điều này có thể là cơ hội để tận dụng biến động đặc biệt 5,89% trên USDCHF. Biến động đã xảy ra trên 34 ngày gần nhất. Đối với những người đầu tư theo xu hướng trong số các bạn, bạn có thể nghĩ về việc đi theo xu hướng có thể này.